Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Azrail a.s. kâfirler için bir cellât müminler için ise Allah tarafından gönderilmiş büyük bir melektir.Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler