Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkıbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Doğruluk ağacı her zaman meyve verir yani doğruluktan ayrılmazsan iki cihanda da doğruluğun mükâfatını görürsün.Hızlı Sayfa Navigasyonudün : 106300          bugün: 85603          toplam : 33418443


Etiketler