Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkıbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Dünyada en fakir, en müflis kimse hiç şüphesiz ahirete eli boş, sermayesiz yani amelsiz ve imansız giden kâfirdir.Hızlı Sayfa Navigasyonudün : 17259          bugün: 11059          toplam : 12920014


Etiketler