Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkıbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Haram yoldan elde edilen kazanç, servet ne sahibine ne de mirasçılarına asla hayır getirmez. Sadece sıkıntı bela ve musibet getirir.Hızlı Sayfa Navigasyonudün : 21260          bugün: 11860          toplam : 11288456


Etiketler