Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Malında ve ömründe hayır ve bereket görmek isteyen kimse yaşamı boyunca zekât ve sadakayı hiç terk etmemeli, zulümden kaçınmalı, akrabalarıyla bağını hiç koparmamalı.Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler