Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkıbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Münezzeh ve Yüce olan Allah beyti ( Kabe’yi ) İslam için bir alem ve sığınanlara haram yaptı. Orayı haccetmeyi farz kıldı, hakkını eda etmeyi gerekli gördü. Orayı ziyareti size farz kıldı.

Hz. Ali r.a.Hızlı Sayfa Navigasyonudün : 59922          bugün: 26244          toplam : 22514617


Etiketler