Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkıbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Münezzeh ve Yüce olan Allah beyti ( Kabe’yi ) İslam için bir alem ve sığınanlara haram yaptı. Orayı haccetmeyi farz kıldı, hakkını eda etmeyi gerekli gördü. Orayı ziyareti size farz kıldı.

Hz. Ali r.a.Hızlı Sayfa Navigasyonudün : 80706          bugün: 10717          toplam : 27262439


Etiketler