Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Birbirinize haset etmeyin; zira haset, ateşin odunu yemesi gibi imanı yer.

Hz. Ali r.a.Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler