Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkıbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Arzuyu nefsine yasakla.

Hakkı tavsif edip onunla amel et.

Hz. Ali r.a.Hızlı Sayfa Navigasyonudün : 41093          bugün: 1774          toplam : 34006201


Etiketler