Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

 

Besmele öyle bir isimdir ki: Cenâb-ı İsa o isimle ölü kalbleri diriltti, hastalan iyi etti.

Yitıe Besmele öyle bir isimdir ki: Hazret-i İbrahim, o isim ile nâr-ı Nümrûd'u, nûra inkılâb ettirdi.

Evet, Besmele öyle bir isimdir ki: O isimle Hazret-i Muhammed'in mu'cize parmağı Kamer'de göründü.Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler