Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkıbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Bu ismin çeşmesinden bir katre içenler, dünya ma'mûresine kıl kadar kıymet vermez­ler.

Onların kalbine ikbâl burcundan saâdet güneşi doğmuştur, o kalb artık Harem-i Kâ'be olmuştur.Hızlı Sayfa Navigasyonudün : 63689          bugün: 3986          toplam : 27012534


Etiketler