Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

 

İlk yazılan Besmele'dir.

Adem a.s.'a ilk gelen Besmele'dir.

Müminler, Besmele yardımı ile sırattan geçer.

Cennet davetiyesinin imzası Besmele'dir.Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler