Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkıbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Besmeledeki dört nokta, kâinatın dört direğidir. Bu dört direkten kastedilen şunlardır:

Dört kitap (Zebur, Tevrat, İncil, Kur'an),

Dört kapı (şeriat, tarikat, marifet, hakikat),

Dört yâr (Ebubekr, Ömer, Osman, Ali),

Dört mezhep (Hanefî, Şâfî, Mâlikî, Hanbelî),

Dört unsur (hava, su, toprak, ateş).

Besmelenin noktaların, altı yönün (ön, arka, sağ, sol, alt, üst) ve yedi göğün merkezidir. Hızlı Sayfa Navigasyonudün : 32636          bugün: 39776          toplam : 27210792


Etiketler