Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

 

Geceleri sabahlara kadar namaz kılıp gündüzleri de akşama kadar oruç tutan bir zat varmış. Herkes onun bu hâlini ibretle seyreder, hayretle yâd edermiş.

Hattâ gökte melekler bile bu iyi insanın durumuna gıpta ile bakmaya başlamışlar. Bir gün Cebrâil Aleyhisselâm demiş ki:

Yâ Rab, ben bu iyi kulunu ziyaret edip sohbetin­de bulunmak istiyorum, bana izin ver.

Rabbimizden cevap gelmiş:

Sen o kulumu ziyaret et, ama iyi kulların listesi­ne bir bak da ondan sonra ziyaretine git.

Cebrâil Aleyhisselâm, iyi kullar listesine bir bak­mış, bir türlü o zâtın adını bulamamış. Bir de kötü kul­lar listesine bakmış ki, adı listenin baş tarafında yazı­lı. Buna çok üzülen Cebrâil Aleyhisselâm, ziyarete varınca durumu aynen anlatmış:

Sen, demiş, bunca ibâdet ve kulluğuna rağmen kötü insanlar listesinde yazılısın. Yazık olmuş bunca gayretine. Adam boynunu bükmüş, omuzlarını silk­miş:

Ben demiş, ona karışmam. Orasını Rabbim bilir. İsterse beni iyi kullar listesine yazar, isterse kötü kul­lar defterine. Ben O’nun hükmüne teslim olmuşum.

İslâm’ın bir mânâsı da teslim olmak değil midir?

Bu sözlerden sonra, yine abdestini almış, namazı­na başlamış, eskisi gibi ibadetine devam etmiş.

Durumu hayretle seyreden Cebrâil Aleyhisselâm dönüp Rabbimize sormuş:

Yâ Rab, bu ne hâldir? Kötü kullar listesinde yaz­mana rağmen, o yine ibâdetine devam ediyor.

Rabbimizden bir hitap gelmiş:

Yâ Cebrâil, bir de şimdi bak sen o listeye.

Cebrâil Aleyhisselâm bir de bakmış ki, ne görsün. Bu defa da iyi kullar listesinin baş kısmında yazılı.

Demiş ki:

Yâ Rabbi elbette böyle çok ibâdet eden bir kulu­nun lâyık olduğu yer burasıdır. Bu zatın ibâdeti bunu gerektirirdi.

Rabbimizden şöyle hitap gelmiş:

Onu kötü kullar listesinin başından alıp iyi kul­lar listesinin başına yazdırışımın sebebi, ibâdeti değil, çok teslimiyetidir. Sen ona kötü kullar listesindesin, dediğin halde o teslimiyetini hiç bozmadı, “Onu Rabbim bilir,” deyip yine ibâdetine devam etti. Onun bu de­rece benim takdirime teslim oluşu, benim rızamı ka­zanmasına kâfi geldi. Kötü kullar listesinden alıp iyi kullar listesinin baş kısmına yazdırdım.

Rabbimiz bundan sonra şöyle hitap etmiş:

Yâ Cebrâil, benim rızamı kazanmak isteyen kul­lar, benim takdirime teslim olsunlar. Onlar takdirime razı oldukları nisbette, ben de onlardan razı olur, hak­larında hayırlar yazarım...Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler