Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

 

Muhammed Emin Erbilî’den: İnsan şu vasıflara sahip olmadıkça ilim ehlinden olamaz: Kendisinden üstün kimseye hased etmiyecek, kendisinden aşağı kimseyi de hor ve hakir görmeyecek ve ilmine karşılık, dünyalık arzu etmeyecek...Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler