Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkıbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

 

Yahya bin Muaz’dan: Gerçek âlimler, insanlara, babalarından ve analarından daha hayırlı ve merhametlidirler. Zira anne ve baba, çoğu zaman çocukla­rını yalnız dünya tehlikelerinden korurlar. Dünyevî istikballerini ha­zırlarlar. Âlimler ise, insanları âhiret azabından korurlar, uhrevî istik­ballerini hazırlarlar.Hızlı Sayfa Navigasyonudün : 25342          bugün: 14107          toplam : 15892030


Etiketler