Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

 

İbadet ve amel sahibi için en faziletli şey, Allah-û Teâlâ'nın huzurundaki murâkebe halidir.

Ebu Hays Haddad en-Nişâbûrî (.k.s)Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler