Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

 

Ömer bin Abdülaziz bir hutbesinde şöyle demiştir: Allah Teâlâ, bir kuluna bir nimet ver­miş, sonra o kulundan o nimeti alıp onun karşılığı olarak o kuluna sabır vermiş ise, muhakkak o nimete karşılık olarak verilen sabır, kendisinden alınan nimetten daha fa­ziletli ve üstündür.

(İmam-ı Gazali, İhya)Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler