Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkıbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

 

Yaptığı, amellerin kendisini Cehennem azâbından kurtarıp, Allahû Te- âlâ'nın rızâsına kavuşturacağını zanneden kimse, büyük hatâ etmiştir. Alla­hû Teâlâ'nın fadlı ve ihsanı ile kurtulabileceğini düşünen kimseyi, Allahû Te- âlâ rızâ makamlarının en sonuna ulaştırır.

Yahya bin Muâz k.s.Hızlı Sayfa Navigasyonudün : 21260          bugün: 13276          toplam : 11289872


Etiketler