Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

 

Amelde ihlâs, amelden daha zordur. Kul kendisiyle Allah-û Teâlâ arasın­daki hususlarda tam olarak sıdk, doğruluk üzere bulununca Allah-û Teâlâ onun gayb hâzinelerine vakıf kılar.

Abbullah bin Hubeyk (r.a)Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler