Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

 

Sultan Bahaeddin Veled anlatıyor: Bir gün babam Mevlâna ile, Hüsameddin Çelebi'nin bağına gi­diyorduk. Babam beni bir katıra bindirmiş, kendisi de diğer talebele­riyle yaya yürüyordu. Ben, babamın tam arkasında idim. Bir ara aklıma babanım bü­yüklüğünü inkâr edenler geldi. İçimden: Böylelerine şaşıyorum. Niye babam hakkında kötü düşünüyor­lar, su-i zan ediyorlar, diye geçirirken, babam birden geri dönüp: Ey Bahaeddin! Sen babanı inkâr edenleri bırak da, kendi nefsi­ni yola getirmeye bak. Sakın kibir ve ucup (kendini beğenme) hasta­lığına yakalanmayasın. Bak, herkes yaya yürürken, sen binek üzerindesin. Bu hal, seni ucba, kendini beğenmeye götürebilir. Dikkatli ol... buyurdu.Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler