Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkıbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

 

Biz, öyle kimselere yetiştik ki, onlar Kur'ân ayetlerini onar onar öğreni­yorlardı. Öğrendikleri bir on âyetin ihtiva ettiği bilgilerle amel etmedikçe, bunları hayatlarında uygulamadıkça; diğer on âyete geçmezlerdi.

Abdurrahman es-Sulemî k.s.Hızlı Sayfa Navigasyonudün : 16129          bugün: 4913          toplam : 18351997


Etiketler