Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

 

Bir defasında, Muhammed Emin Erbilî Hz.lerinin bir talebesi, kusurlarını ve yaptığı ibadetlerinin eksiklik ve noksanlıklarını düşünerek, Allah'ın rızasına kavuşamayacağına üzülüyordu. Neredeyse, bu hususta ye’se düşmek üzere idi ki, bu hali keşfeden Muhammed Emin Erbilî Hz.leri: Senin bu halin nedir? Allah Teâlâ, Hz. Hamza’yı şehid eden kim­seyi bile affetti, ona hidayet lütfetti. Korkma, seni de affeder, buyura­rak onu rahatlattı. Yeisten kurtardı.Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler