Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Iraklı fakir bir hanım, çocuklarının elinden tutarak, Halife Ömer bin Abdülaziz’in evine misafir gelmişti. Maksadı, halini arzedip Halife’den yardım almaktı. Evin içine dikkatlice bakıp göze çarpıcı hiçbir eşya göremeyince, ev sahibesi Fatıma Sultana: "Bu harap evde mi oturuyorsunuz?" diye sordu. Fatıma Sultan, ona şu cevabı verdi: "Evet, bu harap evde oturuyoruz. Bizim harap evde oturuşumuz, sizin mâmurelerde yaşamanız içindir."Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler