Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Karaciğer hücreleri birbirinden farklı 16 grup görevi yürütmek için 24 saat aralıksız çalışırlar. Yaşlanmanın tek sorumlusu olarak kabul edilen bu vefakâr hizmetkârın bir tek ümidi var; Oruç! Çünkü karaciğer hücresi bir müminin vücudunda mekân tutmuşsa, yorgunluğu arttıkça adeta yalvaran bir sesle sorar:

"Ramazan ayı yakın mı, Ramazan’a ne kadar zaman kaldı?"Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler