Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkıbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Emevi halifesi Süleyman bin Abdülmelik, İslam büyüklerinden Ebu Hazim’e “Ölümü niçin sevmiyoruz?” diye sorduğunda, ondan şu cevabı almış:

"Siz, ahiretinizi harap, dünyanızı ise imar ettiniz. Bu yüzden de mamure’den harabeye gitmek istemiyorsunuz."Hızlı Sayfa Navigasyonudün : 22404          bugün: 6829          toplam : 20332677


Etiketler