Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkıbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

 

Allah’ın âbid ve zahid kulları ile sizin aranızda çok fark var. Onlar, dünya kendilerine teveccüh etmişken ondan kaçtılar. Size gelince, dünya size arka çevirdiği halde, siz onun peşine düşmüş gidiyorsunuz.

İbrahim bin EdhemHızlı Sayfa Navigasyonudün : 109279          bugün: 11621          toplam : 33854541


Etiketler