Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Büyüklerimiz der ki; "Hac farizasını yerine getirirken Mina'da zahiren cemeratta atılan taşların asıl hedefi, içimizdeki şeytan olmalıdır." Çünkü şeytan, kanın damarlarda dolaştığı gibi dolaşır durur insanın içinde. Onun böyle rahatça cirit atmasına izin verilirse eğer, nefsin bütün kötülüklerini, bütün zaaflarını toplar, kalbe doldurur. Artık kalp, kalp olmaktan çıkmış; vücut ikliminin başkenti şeytanın eline geçmiştir. 

Şeytanın istilasına uğrayan bir kalpte kibir vardır, haset vardır, öfke vardır, riya vardır, ucb (gurur) vardır, hubb-ı câh (makam sevgisi) vardır, hubb-ı dünya (mal ve dünyalık sevgisi) vardır. Bu yedi kötü huyla yedi başlı korkunç bir ejderha gibi kalpte hüküm sürer şeytan. 

Mina'da şeytan taşlanırken her seferinde yedi tane taş atılması bundandır. Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler