Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkıbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

 

İnsanları çekiştiren kimsenin hali, bir mancınık kurarak güzel amellerini doğuya, batıya, her yana atan kimsenin haline benzer.

Fudayl bin İyazHızlı Sayfa Navigasyonudün : 19854          bugün: 19485          toplam : 20365187


Etiketler