Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkıbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Yunus a.s.’ı olgunlaştıran, kemale erdiren balığın karnında çektiği ızdırap ve çileler olmuştur.

Acı ve çileler, Allah’ın sevgili kullarına bir lütfudur. Hızlı Sayfa Navigasyonudün : 18001          bugün: 26542          toplam : 18018697


Etiketler