Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Yunus a.s.’ı olgunlaştıran, kemale erdiren balığın karnında çektiği ızdırap ve çileler olmuştur.

Acı ve çileler, Allah’ın sevgili kullarına bir lütfudur. Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler