Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Mutasavvıflar keşfin talep edilmesini, keşif sahibi olmak için çaba gösterilmesini hiç doğru bulmamışlardır.

Ebu Ali Cüzzani der ki: “İstikamet sahibi ol! Keramete talip olma. Zira Rabbin senden istikamet, doğruluk isterken, nefsin seni keramet istemeye özendirmektedir.”

Kul için en büyük keramet, doğru yol üzere olmaktır.Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler