Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Her şeyin bir helali, bir haramı vardır.

Aşkın da, sevginin de bir helali bir haramı yok mudur sanki.

 Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler