Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Kişinin, kimseyi kınamaması, akıllı oluşundandır. Ben eskiden birisini bir günahı sebebiyle kınamıştım da bu yüzden aynı günaha yirmi sene sonra ben de uğratıldım.

Yahya bin MuâzHızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler