Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

İki şey akıl hafifliğini gösterir; söyleyecek yerde susmak, susulacak yerde söylemek.

Sadî Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler