Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkıbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

İki şey akıl hafifliğini gösterir; söyleyecek yerde susmak, susulacak yerde söylemek.

Sadî Hızlı Sayfa Navigasyonudün : 23731          bugün: 6364          toplam : 20428719


Etiketler