Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkıbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

İki şey akıl hafifliğini gösterir; söyleyecek yerde susmak, susulacak yerde söylemek.

Sadî Hızlı Sayfa Navigasyonudün : 44934          bugün: 10466          toplam : 27711115


Etiketler