Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkıbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

İki şey akıl hafifliğini gösterir; söyleyecek yerde susmak, susulacak yerde söylemek.

Sadî Hızlı Sayfa Navigasyonudün : 13158          bugün: 4330          toplam : 16786071


Etiketler