Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Azıcık aklın var ise dünyanın bütün nimetlerini, uhrevi saadetine vesile yaparsın.azıcık aklın varsa, dünyanın nimetleri, uhrevi saadet, akıllı insanın yapması gereken,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler