Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Ebu Zerr'den:

"Kâbe’nin Rabbine yemin olsun ki, Malı çok olupta iyilik ve sevabı az olanlar ziyandadır.

Ancak Allah’ın kendilerine verdiği imkânlarla sağını solunu, önünü arkasını gözetip hayırlı işler işleyenler bundan istisnadır. Böyleleri de ne kadar az!”Ebu Zerr, Kabe'nin Rabbi, malı çok olanlar, iyiliği az olanlar, sevabı az olanlar, kimler ziyandadır, ziyanda olanlar, sağını solunu gözetenler, hayırlı işler işleyenler, hayırlı insanlar,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler