Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkıbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

“Ahmed b. Hanbel (r.a) sordular:

Zühd nedir?

Ahmed b. Hanbel (r.a) şöyle cevapladı:

Zühd üç türlüdür:

Birincisi, haramı terk etmek ki bu avamın zühdüdür.

İkincisi, helalin de çoğunu terk etmektir ki bu da seçkin olanların zühdüdür.

Üçüncüsü ise, Allah’tan alıkoyan her şeyi terk etmektir ki, bu da âriflerin zühdüdür.”Ahmed b. Hanbel r.a., Zühd nedir?, Zühd üç türlüdür, haramı terk, avamın zühdü, helali terk, seçkinlerin zühdü, ariflerin zühdü, zühd sahibi olmak, Allah'tan gayrısını terk,
Hızlı Sayfa Navigasyonudün : 17628          bugün: 706          toplam : 11294930


Etiketler