Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Ebu Hureyre (r.a) "takva"nın ne olduğunu soranlara:
"Siz hiç dikenli yoldan geçtiniz mi?" dedi. Onlar da "Evet geçtik" dediler.
Bunun üzerine: "O halde oradan geçerken ne yaptınız?" diye sordu. Onlar:
Dikenlerden sakındık, dediler.
İşte takva da, günah ve hatalardan sakınmaktır, cevabını verdi. Ebu Hureyre r.a., takva nedir?, takva, Siz hiç dikenli yoldan geçtiniz mi?, dikenlerden sakınmak, günahlardan sakınmak,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler