Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkıbeler







      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Ebu Hureyre (r.a) "takva"nın ne olduğunu soranlara:
"Siz hiç dikenli yoldan geçtiniz mi?" dedi. Onlar da "Evet geçtik" dediler.
Bunun üzerine: "O halde oradan geçerken ne yaptınız?" diye sordu. Onlar:
Dikenlerden sakındık, dediler.
İşte takva da, günah ve hatalardan sakınmaktır, cevabını verdi. 



Ebu Hureyre r.a., takva nedir?, takva, Siz hiç dikenli yoldan geçtiniz mi?, dikenlerden sakınmak, günahlardan sakınmak,
Hızlı Sayfa Navigasyonu



dün : 34485          bugün: 9993          toplam : 22567336


Etiketler