Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Sana muasır bir vücûd olamadığımdan dolayı müteessirim, ey Muhammed! (s.a.v) muallimi ve naşiri olduğun bu kitap, senin değildir. O, lahutîdir (ilahidir). Bunun lahutî olduğu inkâr etmek, mevcut ilimlerin bâtıl olduğunu ileri sürmek kadar gülünçtür. Bunun için beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, bundan sonra da göremeyecektir. Ben huzuru mehabetinde, kemali hürmetle eğilirim.

Prens Bismarkkemali hürmet, huzuru mehabet, mümtaz kudret, lahuti, ilahi kitap, Prens Bismark, batıl ilimler,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler