Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

Bişr-i Hafi hazretleri buyurdu ki: Biz nîmetler yüzünden değil, nîmetlere karşı az şükrettiğimizden bu hâle geldik. Nitekim biz amelimizin azlığından değil de amelde sıdk ve ihlâsımızın olmayışından bu hâle geldik. Yine bizim uğradığımız musibetler, günahlarımızın çokluğundan değil, hayâmızın azlığındandır, istiğfarımızın azlığından değil, vefamızın azlığından ve süratle günahlara düşüşümüzdendir. Eğer biz derhâl günahlarımızın cezasını görmüş olsaydık bütün günahları bırakırdık.Bişr-i Hafi hazretleri, az şükretmenin sonu, amellerin azlığı, ihlas, musibetler, hayamızın azlığı, istiğfar, vefasızlık, günahlara düşmek,
Hızlı Sayfa NavigasyonuEtiketler